Ta strona używa cookies w celu świadczenia usług oraz obsługi statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej na temat cookies oraz możliwości ich wyłączenia znajdziesz w naszej polityce prywatności.

X

Informacje

Godziny pracy:

wtorki i środy

11:00 - 19:00

(z możliwością indywidualnego ustalenia)

ewentualnie inne dni tygodnia fakultatywnie.


Sosnowiec
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41/203 (II piętro)

mgr Jolanta Kowal

mgr Jolanta Kowal

WYKSZTAŁCENIE

2021

2020

2019

Metoda SIPS III, IV

Metoda SIPS poziom I, II i GEMS

Współpraca ze szkołą EEPSSA w Strasburgu.

2018 Uzyskanie dyplomu  Naturopata.
2016-2018 Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej –Naturopatia.
2011 Licencja Trenerska Gordon Training International – Licencjonowany trener programu TSN (Trening Skutecznego Nauczyciela) w Polsce.
2010 Metoda kierowanej i kontrolowanej detoksykacji w/g dra J. Jonasa-egzamin i uprawnienia do pracy metodą.
2008-2018 Kursy doskonalące i aktualizujące w Centre de Formation en Microkinesitherapie,tłumacz kursów metody w Polsce.
2008 Licencja Trenerska Gordon Training International – Licencjonowany trener programu TSR (Trening Skutecznego Rodzica) w Polsce.
2007 Uprawnienia z zakresu mikrokinezyterapii- egzamin I i II stopnia- nauka i certyfikat we Francji w Centre de Formation en Microkinesitherapie.
2006 Odnowa biologiczna i masaż- uprawnienia zawodowe, egzamin i  certyfikacja.
2004 Uprawnienia instruktorskie do prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie kinezjologii edukacyjnej, rozwojowej i artekinezjologii oraz NTT( Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej).
2003 Uprawnienia terapeutyczne z kinezjolgii edukacyjnej.
2000- 2003 Uprawnienia terapeutyczne z metody One Brain.
1983

Uniwersytet Śląski; Wydział Filologiczny; Filologia romańska, specjalność nauczycielska.

 

UKOŃCZONE  KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA W OKRESIE 1999-2019
 • „Gimnastyka Mózgu”® program dr P. Dennisona (do poziomu instruktora programu).
 • „7 wymiarów inteligencji”- program dr P. Dennisona.
 • Wizualne kręgi- program dr P. Dennisona.

Szkolenia i programy dr C. Hannaford:

 • Fizjologia mózgu.
 • Natural Intelligence Systems.
 • Lateralny dominujacy profil – całość programu.
 • Ballance Power of Resonance.

Programy dr S. Masgutowej:

 • Strategie ruchowego rozwoju.
 • Integracja odruchów metodą dr S. Masgutowej.
 • Diagnoza odruchów.
 • Język ruchu ciała.
 • Schematy naturalnego uczenia się.
 • Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna- instruktor programu.
 • Artekinezjologia- instruktor programu.

Inne kursy:

 • Rythmical movement proprioceptive therapy dr C.Blumberga.
 • Świadomość ciała- C.A. Ericsonn.
 • „Efekt Mozarta” warsztaty D. Campbell’a.
 • Oryginal Play- program dr F. Donnaldson’a.
 • Siła jednostki Program Sharon Plaskett.
 • Kinezjologia Rozwojowa Renate Wennekes.
 • Specjalista odnowy biologicznej i masażu- egzaminy państwowe uprawniające do pracy z ciałem.
 • Szkoła mikrokinezyterapii – C.F. M. .Francja, zakończona egzaminem końcowym teoretyczno-praktycznym uprawniającym do pracy metodą.
 • Kurs instruktorski w Gordon Training International.
 • Kurs metody NST® - Neurostructural Integration Technique – Poziom Podstawowy.
 • Kurs metody NST® - Neurostructural Integration Technique – Poziom Zaawansowany.
 • Metoda One Brain –  obecnie aktualizacja.
 • Dotyk dla Zdrowia poziom 1-4.
 • Recall Healing – totalna biologia.
 • Kierowana i kontrolowana detoksykacja w/g dra Jonasa- coroczna aktualizacja metody w szkole letniej.
 • Kurs Dotyk dla Zdrowia 1-4 aktualizacja z Certyfikatem IKC- International Kinesiology College.
 • Kurs Holograficzny Dotyk dla Zdrowia z Certyfikatem IKC.
 • Kurs RESET I i II certyfikat autora metody.
 • Kursy z zakresu Neurokinezjologii Hugo Tobara.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA
od 2017 Wykładowca w Międzynarodowej Szkole Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej w zakresie stres i psychosomatyka.
od 2012 Utworzenie i rozwijanie Centrum Promocji Zdrowia Novimed w Sosnowcu.
od 2005
 • Współpraca ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach- warsztaty pt.: „ Techniki radzenia sobie ze stresem”.
 • Warsztaty i wykłady w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.
 • Warsztaty i ćwiczenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, kierunek: neurologopedia kliniczna.
 • Wykłady w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
 • Wykłady na Uniwersytecie Gdańskim kierunek: neurologopedia.
 • Szkolenia dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego TRAWIPOL w Gliwicach; Szkolenia dla pracowników firm pt.: „Radzenie sobie ze stresem i komunikacja z klientem”.
od 2003 Właściciel Ośrodka Edukacyjnego „Kinezis II” s.c. i Ośrodka Terapeutycznego „Kinezis”.
od 2002 Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju ruchowego w ramach własnej firmy; współpraca z innymi placówkami szkoleniowymi na terenie kraju.
2002-2003 Właściciel Edukacyjno-Terapeutycznego Centrum Rozwoju Ruchowego  „Kinezis” w Sosnowcu pod patronatem Międzynarodowego Instytutu Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów w Warszawie.
od 2002 Stała współpraca z Centre de Formation en Microkinesitherapie. w Pont a Mousson, Francja.
2002-2006 Prowadzenie autorskiego programu zajęć ruchowych i wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
1995-2002 Uniwersytet Śląski- Zakład Metodyki Nauczania Języka Francuskiego- nauczyciel akademicki.
1996-2002 Uniwersytet Śląski- Kolegium Języka Biznesu- nauczyciel akademicki.
1995-2002 Niepubliczny Zespół Szkół „Atena” w Sosnowcu- nauczyciel na poziomie liceum, technikum, szkół policealnych.
1995-2002 Szkoła ćwiczeń Zakładu Metodyki Nauczania Języków Obcych UŚ - prowadzenie klas eksperymentalnych/ autorskie programy nauczania.
1995-2002 Właściciel P.W.O. „Arkadia”- nauczanie języka francuskiego, kursy przygotowawcze do egzaminów, praca z uczniami mającymi trudności w opanowaniu języków obcych- testowanie i wdrażanie nowatorskich technik nauczania języków obcych.
1985-1995 Współpraca z KMPiK- kursy języka biznesu dla zakładów pracy, nauczanie języka francuskiego w różnych grupach wiekowych i stopniach zaawansowania.
1985-1995 Współpraca z redakcją „Młodego Technika” w zakresie tłumaczeń; artykuły na podstawie francuskiej prasy naukowej.
1984-1985 Uniwersytet Śląski w Katowicach; Dział Współpracy z Zagranicą - pracownik.
1983-1984 Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu- nauczyciel.

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1983 Stypendium Ambasady Francuskiej –Uniwersytet w Dijon, Francja.

 

TESTY I OBSERWACJE
2005-2007 We współpracy z  twórcą mikrokinezyterapii  dr D. Grosjean i dr A. Wilczyńską- Kwiatek - kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, obserwacje wpływu metody na poprawę funkcji psycho-fizycznych u dzieci z dysleksją, ADHD, ADD.

PUBLIKACJE / KONFERENCJE / OSIĄGNIĘCIA
 • Międzynarodowa Konferencja Uniwersytet Śląski w Katowicach „ Praca z osobami niepełnosprawnymi” : „ Możliwości zastosowania ruchu i muzyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi- referat i zajęcia warsztatowe”.
 • Konferencja w ramach obchodów Roku Niepełnosprawnych Uniwersytet Śląski:” Kinezjologia Edukacyjna jako metoda wspierająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi- referat i zajęcia warsztatowe.
 • Dyplom „za profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy, miłości, entuzjazm i skuteczną pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi podczas Międzynarodowych Turnusów Neurokinezjologicznych oraz za współpracę z Instytutem Neurokinezjologii”, Krynica-Zdrój, 17.06.2006.
 • Konferencja „Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera.”, Warszawa, 08.04.2006.
 • Międzynarodowa Konferencja K.E.: „ Terapia Taktylna jako metoda stymulacji systemu nerwowego i związków ciało/mózg”.
 • V Międzynarodowe Forum „ Jestem osobą z autyzmem-dajcie mi szansę” referat we współpracy z dr S. Masgutową „ Kinezjologia Edukacyjna wsparciem rozwoju dzieci z autyzmem”, Częstochowa, 04.03.2005.
 • Neurokinezjologiczna terapia Taktylna; S. Masgutowa, J. Kowal, G. Mazur, Wyd. MiNK 2005 - książka i skrypt do metody.
 • Dyplom Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów i dr S. Masgutowej za popularyzowanie metody, integrację środowiska kinezjologów i współpracę ze szkołami i uczelniami, Warszawa, 08.03.2003.
 • Techniki stymulacji usprawniające proces integracji sensoryczno-motorycznej dla klas 0-3, będące  częścią przygotowywanej  całościowej koncepcji stymulacji rozwoju dziecka jako propozycji do programu szkolnego. Szczegóły zastrzeżone umową wydawniczą do czasu publikacji.
 • Autorski program szkoleniowo-warsztatowy w ramach programu pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem-Fundacja „Domena Rozwoju” Gliwice.
 • Autorski program szkoleniowo warsztatowy  Neuro-calming, czyli jak sobie razić ze stresem i emocjami  realizowany od 2016.

 

ZAINTERESOWANIA

Szeroko pojęte zagadnienia z tzw. neuronauk i mechanizmów stresu:

 • Neurodietetyka.
 • Neuropedagogika.
 • Procesy zachodzącymi w systemie mózg-ciało w warunkach stresu i relaksu oraz ich wpływem na funkcjonowanie człowieka, jego sprawność psycho-fizyczną i umysłową.
 • Mechanizmy integracji neuro-sensoryczno-motorycznej.
 • Mechanizmami komunikacji międzyludzkiej w kontekście ich wpływu na procesy rozwojowe, poznawcze, inteligencję emocjonalną i reakcje stresowe.
 • Wpływ stresu i negatywnych emocji na organizm człowieka.

 

CERTYFIKATY

                                 

Informacje

Godziny przyjęć:
wtorki, środy, piątki:
11:00 - 19:00
(z możliwością przedłużenia)
soboty
do uzgodnienia indywidualnie

Sosnowiec
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41/203 (II piętro)

 

Rejestracja telefoniczna:

pon-pt: 11:00 - 19:00

tel.kom.: 692-385-830